EMNER

- AUTISME / ASPERGERS

Igennem årene er der felter, som jeg i særlig grad har interesseret mig for og arbejdet med - og som jeg derfor tilbyder at formidle videre som emner for undervisning.

En særlig plads indtager 'Autisme-emnerne':Aspergers Syndrom / Autisme (ASF)

Hvordan oplever man verden og menneskene, når man har AS/ASF? Er der forskel på AS/ASF hos piger / kvinder og drenge / mænd? Og hvordan oplever man verden og menneskene, når man ikke har AS/A (er "neurotypiker")? Grundlaget for at få de to verdensbilleder til at komme i dialog.

(Hertil kommer en række oplæg / foredrag, der belyser forskellige emner set i relation til Autisme [ASF]:)

- ASF og angst/OCD/skolefobi/...

- ASF, depression og selvmordstanker

- ASF, køn(sidentitet) og seksualitet

- ASF-kultur, -identitet og -rettigheder

- ASF, traumer og PTSD

- ASF og søskende

- ASF og parforhold

- ASF og ...


Skolefobi / skolevægring og PDA - modeller og løsninger

Skolefobi er en fællesbetegnelse for længere skolefravær af mange forskellige årsager. PDA - Pathological Demand Avoidance - handler om PTSD-lignende reaktioner på krav og forventninger. Det gennemgås, hvad årsagerne er, hvordan man finder dem - og hvordan man løser problemet.


Køn, kønsidentitet og/eller seksualitet

I disse år er der stadig mere fokus på køn og seksualitet, og især unge oplever, at der ikke er så mange indlysende svar. Men hvad er det, der fører til tvivl - og hvorfor? Og hvad skal man svare? Hvordan hjælper og støtter man bedst? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.


Kommunikation og konfliktreduktion

(især i f.t. børn og unge og særlige behov)

Hvordan kommunikerer man, også hvis den anden har paraderne oppe? Hvordan forebygger man konflikter? Hvordan aftrapper man dem, hvis de allerede er der? Hvad er Low Arousal, og hvornår er det relevant?

Fokus her rettes både mod almene situationer og bestemte grupper af mennesker.

FYRTÅRNE

En proces, der kan være hjælpsom for mange professionelle, er at 'finde sit fyrtårn' - en inspiration, man kan vende tilbage til, når man i hverdagen kommer i tvivl eller på glatis.

Til venstre viser jeg som eksempel et af mine egne fyrtårne - fra den pædagogiske psykologi.

EMNER

- ANDRE

Også andre felter har tiltrukket sig min opmærksomhed og min arbejdsomhed - og efterhånden også min formidlingsindsats.

Nogle eksempler:
Skolefobi / skolevægring og PDA - modeller og løsninger

Skolefobi er en fællesbetegnelse for længere skolefravær af mange forskellige årsager. PDA - Pathological Demand Avoidance - handler om PTSD-lignende reaktioner på krav og forventninger. Det gennemgås, hvad årsagerne er, hvordan man finder dem - og hvordan man løser problemet.


Køn, kønsidentitet og/eller seksualitet

I disse år er der stadig mere fokus på køn og seksualitet, og især unge oplever, at der ikke er så mange indlysende svar. Men hvad er det, der fører til tvivl - og hvorfor? Og hvad skal man svare? Hvordan hjælper og støtter man bedst? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.


Arbejdsplads, #metoo og (sex)chikane

Flere virksomheder har fået et chok, når det har vist sig, at der var revner i det psykiske arbejdsmiljø - især i f.t. køn og seksualitet. Hvad skal man være opmærksom på? Hvordan skal man vejlede medarbejderne? Hvordan kan man forebygge? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.


Kommunikation og konfliktreduktion

(især i f.t. børn og unge og særlige behov)

Hvordan kommunikerer man, også hvis den anden har paraderne oppe? Hvordan forebygger man konflikter? Hvordan aftrapper man dem, hvis de allerede er der? Hvad er Low Arousal, og hvornår er det relevant?

Fokus her rettes både mod almene situationer og bestemte grupper af mennesker.

 

Borderline-strukturer og særlige grupper af borgere

Hvad er det hos borgerne/brugerne, den professionelle tænder af på eller får stress (/hovedpine/mavepine) over - og hvordan kommer man videre? Kunsten at forstå, hvordan et menneske med (formodet) Borderline-struktur oplever verden - og hvordan man forholder sig hensigtsmæssigt og respektfuldt hertil.


Psykopati og narcissisme - i familie- og arbejdslivet

Hvordan opdager man, om man er eller har været i en usund relation - på jobbet eller i privatlivet - og hvordan kommer man videre? Hvordan får man sit liv igen? Hvordan hjælper man mennesker, der har været igennem sådanne relationer? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.


Kognitiv terapi - især i forhold til par og familier

Hvordan gør man det i praksis, og hvordan sikrer man den varme, trygge atmosfære, som er nødvendig? Hvor ligger de typiske faldgruber? Oplæg og praksisøvelser.

 

Psykologien bag seriemord og serielle overgreb

Hvordan forklarer psykologien, at nogle mennesker bliver seriemordere eller andre former for serielle overgrebspersoner – og hvad betyder det for, hvordan man forholder sig til serielle overgreb m.m., herunder for opklaringsarbejdet – og forebyggelsen? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.

 

Skolemassakrer

Hvordan forklarer psykologien, at nogle mennesker bliver skoleskydere – og hvad betyder det for, hvordan man forholder sig til skoleskydere og skolemassakrer, herunder forebyggelse og situationshåndtering? Dette, og meget mere vil blive belyst undervejs.